1. Home
  2. Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zobowiązanie firmy OSRAM do ochrony prywatności danych

Firma OSRAM przykłada dużą wagę do bezpieczeństwa i ochrony prywatności danych osobowych swoich klientów. Dlatego też naszą działalność biznesową prowadzimy z poszanowaniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych. Mamy nadzieję, że przedstawiona poniżej polityka prywatności pomoże zrozumieć, jakie dane mogą być gromadzone przez firmę OSRAM, w jaki sposób są one wykorzystywane i chronione, a także na jakich zasadach mogą być udostępniane innym podmiotom.

Gromadzone dane

Podczas odwiedzania naszych stron internetowych przez użytkowników możemy automatycznie (tj. nie za pośrednictwem rejestracji) gromadzić ich dane nieosobowe (np. rodzaj używanej przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego, nazwa domeny witryny, z której nastąpiło przekierowanie, liczba wizyt, średni czas trwania wizyty, wyświetlone strony i ewentualnie adres IP).

Cel i zakres użytkowania

Dane użytkowników możemy wykorzystywać oraz udostępniać naszym podmiotom zależnym na całym świecie w celu monitorowania atrakcyjności naszych stron internetowych oraz poprawiania ich funkcjonalności lub zamieszczanych na nich treści. Nie łączymy żadnych gromadzonych danych z konkretną osobą. Z wyjątkiem swoich podmiotów zależnych, firma OSRAM nie sprzedaje ani w inny sposób nie przekazuje danych osobowych swoich klientów innym podmiotom.

Ograniczenie przeznaczenia

Firma OSRAM może gromadzić, wykorzystywać i ujawniać dane osobowe podane przez Użytkownika w trybie online tylko do celów, o których Użytkownik został poinformowany, chyba że ujawnienie:

  • jest w istocie wykorzystaniem danych osobowych w jakimkolwiek dodatkowym celu, który jest bezpośrednio powiązany z pierwotnym celem, dla którego dane te zostały zgromadzone;
  • jest wymagane na mocy przepisów prawa lub przez właściwe organy administracji rządowej lub sądowej;
  • jest niezbędne do ustanowienia lub zabezpieczenia roszczenia prawnego lub obrony;
  • jest niezbędne, aby zapobiec oszustwu lub innym nielegalnym działaniom, np. umyślnemu atakowi na systemy informatyczne firmy OSRAM.

Dane komunikacyjne oraz dane dotyczące użycia

Uzyskiwanie dostępu do naszej witryny za pośrednictwem usług telekomunikacyjnych wiąże się z technicznym generowaniem danych komunikacyjnych (np. adresu IP) lub danych dotyczących użycia (np. informacji o rozpoczęciu i zakończeniu dostępu oraz jego zakresie, a także informacji dotyczących wykorzystywanych usług telekomunikacyjnych), które to dane mogą być powiązane z danymi osobowymi. O ile zajdzie absolutna konieczność gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych telekomunikacyjnych i danych dotyczących użycia, będzie się to odbywać zgodnie ze stosownymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności danych.

Śledzenie aktywności

Dla celów marketingu i optymalizacji korzystamy z produktów firmy WiredMinds AG ([http://www.wiredminds.de www.wiredminds.de]). Produkty te zapisują i przetwarzają Państwa dane osobowe, tworząc na ich podstawie profile użytkownika, rejestrowane pod pseudonimem. Te profile użytkowników są w pełni anonimowe tam, gdzie jest to możliwe i wskazane. My oraz WiredMinds wykorzystujemy na tej stronie internetowej pliki cookie i/lub piksele zliczające. Dane, które zebraliśmy na temat Państwa, co może obejmować również dane osobowe, przekazujemy firmie WiredMinds, lub firma WiredMinds bezpośrednio gromadzi te dane. Firma WiredMinds jest uprawniona do wykorzystywania informacji pozostawianych przez Państwa podczas odwiedzania naszych stron internetowych, w celu tworzenia anonimowych profili użytkowników. Gromadzone dane nie będą używane do osobistej identyfikacji odwiedzających niniejszą stronę internetową bez ich wyraźnej zgody oraz nie będą łączone z danymi osoby przypisanej do pseudonimu. Wszelkie zapisywane numery IP są natychmiast anonimizowane poprzez usunięcie ostatniego bloku liczb. Zgodę na zapis i zapisywanie danych można w dowolnym momencie odwołać.

Rezygnacja ze śledzenia działań użytkowników strony internetowej

Pliki cookie — informacje zapisywane automatycznie na komputerze Użytkownika

W trakcie odwiedzania jednej z naszych witryn przez Użytkownika możemy zapisać na jego komputerze pewne dane w postaci pliku cookie umożliwiającego automatyczne rozpoznanie komputera podczas następnej wizyty. Pliki cookie mogą służyć wielu celom, np. umożliwiać lepsze dopasowanie witryny do zainteresowań Użytkownika lub przechowywać hasło, tak aby nie trzeba było go wprowadzać przy każdej wizycie. Jeśli Użytkownik nie chce korzystać z plików cookie, musi tak skonfigurować przeglądarkę, aby usunąć wszystkie pliki cookie z dysku twardego komputera, zablokować pliki cookie bądź ustawić wyświetlanie ostrzeżenia przed zapisaniem pliku cookie na dysku.

Ochrona dzieci

Firma OSRAM nie gromadzi świadomie danych osobowych od dzieci, nie domagając się uzyskania uprzedniej zgody rodziców, jeśli wymaga tego obowiązujące prawo. Dane osobowe dziecka będą używane i ujawniane tylko w zakresie dozwolonym przez prawo w celu uzyskania zgody rodziców zgodnie z prawem lokalnym lub w celu ochrony dziecka. Definicja określenia „dziecko” lub „dzieci” powinna uwzględniać obowiązujące prawo oraz narodowe i regionalne zwyczaje kulturowe.

Bezpieczeństwo

Aby chronić dane osobowe swoich klientów przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją oraz nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem, firma OSRAM korzysta z technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa. Mimo że OSRAM podejmuje wszelkie starania, aby łącza internetowe odsyłały użytkowników na strony z treściami aktualnymi, poprawnymi i legalnymi, to ponieważ firma ta nie odpowiada za praktyki innych firm w zakresie ochrony prywatności ani za treści zamieszczone na innych witrynach, nie może zagwarantować, iż wszystkie witryny, do których owe łącza prowadzą, będą zgodne z takimi standardami.

Pytania i komentarze

Firma OSRAM będzie reagować na wszelkie uzasadnione prośby użytkowników o wgląd w ich dane osobowe oraz o poprawienie, uzupełnienie bądź usunięcie wszelkich nieścisłości. W przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy dotyczących Polityki ochrony prywatności danych firmy OSRAM (np. przeglądu i aktualizacji danych osobowych) prosimy kliknąć łącze „Kontakt” i wysłać wiadomość. Wraz z rozwojem Internetu nasza Polityka ochrony prywatności danych będzie ulegać zmianom. Zmiany Polityki ochrony prywatności danych będą publikowane na tej stronie. Zachęcamy zatem do jej regularnego odwiedzania celem zapoznania się z najaktualniejszą wersją.