1. Home
  2. Használati feltételek

Használati feltételek

Hatály

1.1 A OSRAM GmbH és/vagy leányvállalatai által működtetett weboldal ("NEOLUX Honlap") bármilyen használata a Felhasználási Feltételek hatálya alá tartozik. Ezek a használati feltételek kiegészíthetők, módosíthatók vagy egyéb feltételekkel helyettesíthetők, például a termékek beszerzése és szolgáltatások tekintetében. A portálra való bejelentkezés, vagy ha bejelentkezés nem szükséges, a honlap használata a Felhasználási Feltételek aktuális változatának az elfogadását jelenti.

1.2 Amennyiben a Felhasználó üzleti ügyfélként, azaz saját szakmája, üzleti tevékenysége vagy foglalkozása céljából, illetve egy állami szerv vagy vállalat nevében használja a NEOLUX weboldalt, akkor a erre Német Polgári Törvénykönyv 312e cikk 1. bekezdésének 1. mondatából az 1-3 számú tétel nem vonatkozik.

2. Szolgáltatások

2.1 A NEOLUX honlap információs oldalakat tartalmaz.

2.2 A OSRAM fenntartja magának a jogot, hogy részben vagy teljes egészében, bármikor beszüntesse a NEOLUX honlap működését. Az internet és a számítógépes rendszerek természete miatt OSRAM nem vállal felelősséget a NEOLUX weboldal folyamatos rendelkezésre állásáért.

3. Az információ, szoftver és dokumentáció használati joga

3.1 OSRAM nem kizárólagos és nem átruházható engedélyt ad a Felhasználó részére a NEOLUX Honlap információjának, szoftverének és dokumentációjának használatára a megegyezett mértékben, vagy amennyiben nincs ilyen megállapodás, annak a célnak a mértékéig, amit OSRAM a közzététellel elérni szándékozott, feltéve, hogy az 5. szakasz korlátozásai nem vonatkoznak.

3.2 Az információ, szoftver és dokumentáció nem osztható meg a Felhasználó által harmadik félnek, azt nem szabad bérbeadni vagy bármely más módon elérhetővé tenni.

3.3 Az információk a szerzői jogi törvények, valamint a nemzetközi szerzői jogi egyezmények, illetve más törvények és egyezmények hatálya alatt álló szellemi tulajdont képeznek. A Felhasználó köteles tiszteletben tartani ezeket a törvényeket. Különösen tilos a szoftver vagy dokumentáció vagy azok másolatai esetében módosítani az alfanumerikus kódot, védjegyet és szerzői jogi figyelmeztetéseket eltitkolni vagy eltávolítani.

4. Szellemi tulajdon

4.1 A NEOLUX Honlap anyagai, beleértve az összes tartalmat, információt, fényképeket, illusztrációkat, grafikát, neveket, védjegyeket és logókat, a OSRAM vagy licenszadói tulajdonát képezik, szerzői jogvédelem alatt állnak. Az anyagok személyes, nem kereskedelmi használatra szolgálnak. Tekintettel a jelen Felhasználási feltételek 4. szakaszára, a NEOLUX Honlap tartalmát nem szabad megváltoztatni, másolni, reprodukálni, eladni, bérbe adni, felhasználni, kiegészíteni vagy más módon hasznosítani a OSRAM GmbH előzetes írásbeli engedélye nélkül.

4.2 A fentieket nem szabad úgy értelmezni, mint bármely szabadalom, védjegy vagy más szellemi tulajdonjog használati engedélyének megadását, kivéve, ha ez kifejezetten ki van jelentve. A fenti anyagokhoz kapcsolóan egyéb jogok, vagy védjegyek használatára sem vonatkozik engedély.

4.3 A NEOLUX szó és védjegy, más termék védjegyek, illusztrációk és logók a OSRAM termékeket azonosítják, tulajdonjoguk a OSRAM-é vagy licencadójuké. Előfordulhat, hogy a védjegy bejegyzésére még nem került sor minden érintett országban.

4.4 A nevek és védjegyek használatához a OSRAM GmbH kifejezett engedélye szükséges. A OSRAM vagy a NEOLUX név használata referenciaként megengedett, pl. az erre a portálra mutató link formájában. A OSRAM GmbH-nak előzetes értesítést kell kapnia az ilyen felhasználásról.

5. A Felhasználó kötelezettségei

5.1 A NEOLUX Honlap elérésével vagy használatával a felhasználónak nem szabad:

  • kárt okozni más személyeknek, különösen a kiskorúaknak, vagy megsérteni a személyiségi jogokat
  • a felhasználás módjával megsérteni közerkölcsöt
  • megsérteni a szellemi tulajdonjogot vagy egyéb tulajdonosi jogot
  • vírust, úgynevezett trójai falót, vagy bármilyen más, olyan programot tartalmazó tartalmat feltölteni, amely károsíthatja az adatokat
  • továbbítani, tárolni, vagy feltölteni olyan hiperlinkeket vagy tartalmakat, amelyre a Felhasználó nem jogosult, különösen abban az esetben, ha az ilyen hiperlinkek vagy tartalmak megszegik a titoktartási kötelezettséget vagy jogellenesek
  • reklám vagy kéretlen e-maileket (úgynevezett "spam"-et) terjeszteni vagy hamis vírusokra, hibákra vagy hasonlókra vonatkozó figyelmeztetéseket elhelyezni; továbbá a felhasználó nem szólíthat fel lottójátékban, hógolyó rendszerben, lánclevélben, piramisjátékban vagy hasonló tevékenységben való részvételre.
  • nem vehet részt erkölcstelen vagy jogellenes tevékenységben

5.2 OSRAM bármikor megtagadhatja a hozzáférést a NEOLUX Honlaphoz, különösen, ha a Felhasználó megszegi a Felhasználási Feltételek bármely kötelezettségét.

6. Hivatkozások

A NEOLUX weboldal tartalmazhat harmadik felek weboldalaira mutató linkeket. OSRAM nem vállal felelősséget az ilyen weboldalak tartalmáért, és nem jelenti ki, vagy hagyja jóvá az ilyen weboldalakat, illetve azok tartalmát, a sajátjaként. OSRAM nem ellenőrzi az ilyen weboldalakat, és nem felelős azok tartalmáért. Az ilyen weboldalak használata a Felhasználó saját felelősségére történik.

7. Felelősség

7.1 A jogi rendelkezésekkel összhangban bármilyen kárért csak abban az esetben vagyunk felelősek, ha az (1) szándékos és durva gondatlanságból ered, (2) egészségkárosodást, fizikai sérülést vagy halált okoz, (3) szállítási, illetve minőségi garancia van érvényben, (4) rosszindulatú elhallgatás történt, (5) a termékfelelősségi törvény hatálya alá tartozik. Ha nem vagyunk vétkesek lényeges kötelezettség megszegésében, vagy ha az ügyfél a teljesítés helyén jogosult a kártérítésre, a kártérítési felelősséget a tipikusan előforduló, előre látható károkra kell korlátozni. Más kártérítési igényt (pl. közvetett károk) nem lehet érvényesíteni ellenünk. Lényeges kötelezettségnek tekintendő ebből a szempontból a vevő alapvető jogi álláspontjának védelme, azaz a szerződés tartalma és célja szerinti teljesítés, ezen kívül azok a kötelezettségek, amelyek lehetővé teszik a szerződés teljesítését, és az ügyfél által vélhetően lényeges kötelezettségnek tarthatók (pl. a termékek közösen elfogadott tulajdonságainak, illetve a dokumentáció szerinti jellemzőknek való megfelelés és alkalmasság, a termék leírásában megjelölt, illetve a megállapodás szerinti célnak megfelelő, kellő időben történő szállítás)

8. Vírusok

Bár OSRAM mindent megtesz, hogy a NEOLUX Honlap vírusmentes legyen, nem tud semmilyen garanciát vállalni a vírusmentességre. A Felhasználó köteles a saját védelmére megtenni a szükséges lépéseket és a megfelelő biztonsági intézkedéseket, minden információ, szoftver és dokumentáció letöltése előtt víruskeresőt kell használni.

9. Export szabályozás

Bizonyos információk, szoftverek és dokumentációk exportja, pl. jellegéből adódóan, vagy a tervezett végső felhasználás miatt engedélyhez kötött lehet. A Felhasználónak szigorúan meg kell felelni az információ, szoftver és dokumentáció export szabályozásnak, különös tekintettel az EU, valamint az egyes EU-tagállamok és az Egyesült Államok előírásaira. OSRAM a német, az EU és az USA exportellenőrzési listák hatálya alá tartozó információt, szoftvert és dokumentációt megfelelően címkézi.

10. Adatvédelem

A NEOLUX webhely használatakor a személyes adatok begyűjtése, felhasználása és feldolgozása során OSRAM a személyes adatok védelmére és az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi követelmények és a OSRAM adatvédelmi irányelvei szerint jár el, melyek az interneten megtalálhatók..

11. Kiegészítő megállapodások, jogszolgáltatás helye, alkalmazandó jog

11.1 Minden kiegészítő megállapodás írásban történik, erről a követelményről csak írásban lehet lemondani.

11.2 A jogszolgáltatás helye München, amennyiben a felhasználó a Német Kereskedelmi Törvénykönyv (Handelsgesetzbuch) szempontjából kereskedőnek minősül.

A NEOLUX Honlap egyes oldalait a OSRAM és / vagy annak leányvállalatai kezelik és üzemeltetik. Az oldalak megfelelnek azon ország törvényeinek, ahol a felelős vállalat üzleti székhelye van. OSRAM nem vállal felelősséget azért, hogy a NEOLUX Honlap információi, szoftvere és / vagy dokumentációja a helyszínen kívül más országban is megtekinthető vagy letölthető. Ha a felhasználók más országból is hozzáférhetnek a NEOLUX Honlaphoz, akkor felelősek a helyi törvények különleges előírásainak betartásáért. Tilos a NEOLUX Honlap-ra való belépés azokban országokban, ahol a tartalom jogellenes. Ilyen esetekben, ha a felhasználó OSRAM-nal üzleti kapcsolatra akar lépni, a Felhasználónak fel kell venni a kapcsolatot a OSRAM GmbH képviselőjével az adott országban.

11.4 A használati feltételek tekintetében a német jog az irányadó. A jogszolgáltatás helye München. Az ingóságok nemzetközi adásvételére vonatkozó 1973. július 17-i törvénynek, valamint az ENSZ Áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó 1980. április 11-i Egyezményének (CISG) az alkalmazása kizárt.

2017 január