1. Hlavní stránka
 2. Zásady používání souborů cookie

OSRAM GmbH Zásady používání souborů cookie

Aktuální legislativa EU vyžaduje, aby všichni provozovatelé webových stránek informovali své uživatele, zda, kdy a jak využívají soubory cookie, a aby získali jejich souhlas s používáním cookie.
Doporučujeme, abyste se v těchto Zásadách používání souborů cookie důkladně seznámili s podrobnostmi o používání cookie a o informacích, které shromažďujeme, když používáte naše webové stránky.
Zásady používání souborů cookie podrobně a zevrubně popisují, jak společnost OSRAM GmbH na svých webových stránkách používá cookie.

Souhlas s používáním souborů cookie

Pokud navštívíte naše webové stránky a váš internetový prohlížeč je nastaven tak, aby přijímal cookie, pak to, že pokračujete v používání našich webových stránek, obecně považujeme za souhlas s používáním cookie společností OSRAM GmbH, jak je popsáno v Zásadách používání souborů cookie společnosti OSRAM GmbH.

Co jsou to cookie?

Cookie jsou malé textové soubory odesílané navštívenými webovými stránkami, které se ukládají do vašeho zařízení (počítače, notebooku, chytrého telefonu, tabletu). Cookie se ukládají co souborového adresáře vašeho prohlížeče. Když stejné webové stránky navštívíte znovu, váš prohlížeč odešle tyto cookie zpět, aby webové stránky rozeznaly vaše zařízení a zlepšily uživatelské prostředí.

Chcete-li se dozvědět více o souborech cookie a o tom, jak fungují, navštivte www.allaboutcookies.org nebo www.youronlinechoices.eu.

Jaké typy cookie existují?

 • Soubory cookie se běžně dělí na tyto kategorie:
 • cookie první strany: to jsou cookie, které nastaví webové stránky navštívené uživatelem, tj. cookie vložené společností OSRAM GmbH, když navštívíte její webové stránky;
 • cookie třetí strany: to jsou cookie, které vkládá jiná doména než webové stránky navštívené uživatelem;
 • krátkodobé (neboli session) cookie: jsou aktivní pouze po dobu relace prohlížeče. Umožňují spojit akce uživatele během relace prohlížeče. Krátkodobé cookie zaniknou, jakmile zavřete prohlížeč nebo krátce poté;
 • dlouhodobá (persistent) cookie: zůstávají uloženy i po ukončení relace prohlížeče. Aktivují se pokaždé, když uživatel znovu navštíví webovou stránku, která je vytvořila, a zůstávají uložené v zařízení uživatele po dobu, která je v nich stanovená. To může být několik dnů až několik let.

Jaké kategorie cookie používá společnost OSRAM GmbH a pro jaké účely?

Společnost OSRAM GmbH používá krátkodobé a dlouhodobé cookie, ale i cookie první strany a cookie třetí strany.
V doménách OSRAM GmbH využíváme cookie obecně k tomu, abychom uživatelům nabídli co nejlepší prostředí – tím, že si zařízení pamatuje návštěvy našich webových stránek a vaše preference související s webovými stránkami a umožní vám efektivnější navigaci mezi různými webovými stránkami.
Společnost OSRAM GmbH využívá následující kategorie cookie pro dále uvedené účely:

 • Nezbytně nutné cookie: OSRAM GmbH využívá cookie, které jsou nezbytné pro provoz a zajištění řádné funkce jejích webových stránek – bez těchto cookie by nebylo možné zaručit některé funkce webových stránek společnosti. Nezbytně nutné cookie jsou obvykle potřebné pro funkce, jako je přístup do zabezpečených oblastí nebo nákupní košík.
 • Výkon/analýzy: Společnost OSRAM GmbH shromažďuje informace o vašem používání webových stránek, např. které stránky navštěvujete nejčastěji a které chyby se u vás projevují. Toto analytické profilování nám pomáhá vyhodnocovat účinnost nabízeného obsahu a určit, jak zlepšit výkon webových stránek.
 • Funkčnost a preference: Společnost OSRAM GmbH používá soubory cookie k zapamatování vašich voleb a preferencí, tj. nastavení jazyka a komunikace, uspořádání a další.
 • Autentizace: Společnost OSRAM GmbH používá soubory cookie k rozpoznání, zda jste se zaregistrovali na webové stránky.
 • Zabezpečení: Společnost OSRAM GmbH používá soubory cookie k podpoře a aktivaci zabezpečovacích funkcí a k detekování škodlivých aktivit.

Jaké konkrétní cookie se používají na našich webových stránkách?

Soubory Cookie relace
Soubory Cookie pro webtracking
Jak se nazývají?
Soubory Cookie relace: "PHPSESSID"; "JSESSIONID"
Soubory Cookie pro webtracking: "CTCNTNM_[hash]"
Jak dlouho jsou aktivní?
Soubory Cookie relace: Relace prohlížeče; Konec relace (60 min)
Soubory Cookie pro webtracking: 90 dnů
Co dělají?
Soubory cookie relace používáme pro optimalizaci a vylepšování našich webových stránek. Zablokované nebo odstraněné soubory cookie neovlivní funkcionalitu webových stránek a nástrojů na stránkách.
Nástroj pro webtracking a s ním spojené cookies používáme, abychom získali přehled o tom, jaké interakce probíhají mezi našimi uživateli a webovou stránkou. Aby bylo možné tato data získávat a vytvořit z nich statistiku použití, je ukládán soubor cookie. Takto získávané informace neobsahují osobní údaje a jsou uloženy v souboru cookie. Proto nelze ze získaných dat činit jakékoliv závěry o jednotlivé osobě. Přečtěte si více o našich předpisech o ochraně osobních údajů.
Kde používáme soubory cookie?
Soubory Cookie relace jsou používány na všech webových stránkách Osram.
Soubory Cookie pro webtracking jsou používány na všech webových stránkách Osram.

Jak mohu zrušit svůj souhlas s používáním cookie a změnit související nastavení na zařízení?

Svůj souhlas s používáním cookie můžete kdykoliv zrušit. Za tím účelem musíte vypnout/vymazat soubory cookie na svém zařízení.

Upozorňujeme, že i když odmítnete příjem souborů cookie, budete moci dál prohlížet webové stránky společnosti OSRAM GmbH, ovšem některé jejich části a funkce možná nebudou fungovat správně.

Internetový prohlížeč umožňuje uživateli změnit nastavení souborů cookie. Tato nastavení se obvykle nacházejí v nabídce „Možnosti“, „Nástroje“ nebo „Předvolby“ prohlížeče, případně využijte nápovědu prohlížeče. Různé prohlížeče používají různé mechanismy pro vypnutí příjmu souborů cookie.

Více podrobností o úpravě nastavení příjmu souborů cookie naleznete na níže uvedených odkazech:

Nastavení souborů cookie v Internet Explorer

Nastavení souborů cookie ve Mozilla Firefox

Nastavení souborů cookie v Google Chrome

Nastavení souborů cookie v Apple Safari

Jestliže potřebujete další informace o vymazání nebo blokování cookies, prosím kontaktujte:"

www.allaboutcookies.org

Dotazy?

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně Zásad používání souborů cookie společnosti OSRAM GmbH nás můžete kontaktovat na adrese contact-cz@neolux-lighting.com nebo

OSRAM GmbH
Společnost zastupují dr. Olaf Berlien, Ingo Bank a dr. Stefan Kampmann
Marcel-Breuer-Straße 6
80807 Mnichov
Německo